สำหรับผู้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ การวิเคราะห์รายงานระบุว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถมีชีวิตรอดได้หลังจากใส่เครื่องช่วยหายใจ

สำหรับผู้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ การวิเคราะห์รายงานระบุว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถมีชีวิตรอดได้หลังจากใส่เครื่องช่วยหายใจ

บริษัทต่างๆ ในตลาดเครื่องช่วยหายใจกำลังขยายขีดความสามารถในการผลิตเครื่องช่วยหายใจมากขึ้น โดยตระหนักถึงความต้องการในปัจจุบันเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 โควิด-19 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาที่ติดเชื้อในปอดทำให้เกิดโรคปอดบวมและภาวะทางเดินหายใจอื่นๆผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสจะมีอาการปอดอักเสบรุนแรงและปอดทำงานผิดปกติ ส่งผลให้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยหายใจ 

ตัวอย่างเช่น ในเดือนมีนาคม 2020 Medtronic ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำได้เพิ่มการผลิต

เครื่องช่วยหายใจขึ้น 40%นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2020 Philips ตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องช่วยหายใจอีก 4 เท่า เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 Masimo ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ในสหรัฐฯ 

ได้เข้าซื้อกิจการ TNI Medical ในจำนวนที่ไม่เปิดเผย การซื้อกิจการดังกล่าวจะมอบเครื่องมือเพิ่มเติมที่สำคัญแก่แพทย์ในการจัดการผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจTNI Medical เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีการช่วยหายใจในเยอรมนี เพื่อช่วยในการหายใจให้กับผู้ที่กำลังรับประทานอาหารเย็นจากภาวะปอด

ประเทศที่ครอบคลุมในตลาดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจได้แก่ออสเตรเลียบราซิลจีนฝรั่งเศสเยอรมนี

อินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีใต้สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกามูลค่าตลาดหมายถึงรายได้ที่องค์กรได้รับจากสินค้าและ/หรือบริการที่ขายภายในตลาดและภูมิศาสตร์ที่ระบุผ่านการขาย เงินช่วยเหลือ หรือการบริจาคในรูปของสกุลเงิน (ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ($) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

รายได้สำหรับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ระบุคือมูลค่าการบริโภค นั่นคือรายได้ที่สร้างขึ้นโดยองค์กรในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ระบุภายในตลาดที่ระบุ โดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะผลิตที่ใด ไม่รวมรายได้จากการขายต่อตลอดห่วงโซ่อุปทานหรือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์อื่นๆ

รายงานการวิจัยตลาดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจเป็นหนึ่งในชุดของรายงานใหม่ที่ให้สถิติตลาดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงขนาดตลาดทั่วโลกของอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ ส่วนแบ่งในภูมิภาค คู่แข่งที่มีส่วนแบ่งตลาดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ รายละเอียดส่วนตลาดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ แนวโน้มตลาดและโอกาส และข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณอาจต้องใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ รายงานการวิจัยตลาดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจนี้นำเสนอมุมมองที่สมบูรณ์ของทุกสิ่งที่คุณต้องการ พร้อมการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรม

credit: pescalluneslanparty.com
sfery.org
planesyplanetas.com
vosoriginesyourroots.com
citadelindustry.com
tomklaasen.net
tglsys.net
nezavisniprostor.net
greensys2013.org
northpto.org